Blog Post

Kapasite Raporu Danışmanlık Hizmeti

Kapasite Raporu Danışmanlık Hizmeti

Kapasite Raporu

Kapasite raporu; üretim yapan tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarının üretim gücünü gösteren ve onay tarihinden itibaren 2 yıl geçerli olan bir belgedir. İmalat sanayii, ihracat, ithalat, gümrük, teşvik mevzuatı gibi birçok bürokratik işlemde, sanayi kuruluşu ile ilgili bilgilerin kapasite raporlarından elde edilmesi tercih edilmekte ve her geçen gün kapasite raporlarının önemi artmaktadır.

Kapasite raporları; firmaların iletişim bilgilerinin yanı sıra, yıllık üretim kapasitelerini, makine parkını, kullandıkları hammaddeleri, kapasite hesaplamaları ile sermaye ve istihdam bilgilerini içerir.

Kaynak: https://www.tobb.org.tr/SanayiMudurlugu/Sayfalar/AnaSayfa.php#:~:text=Kapasite%20raporu%3B%20%C3%BCretim%20yapan%20t%C3%BCm,y%C4%B1l%20ge%C3%A7erli%20olan%20bir%20belgedir. 

İlgili İlin Sanayi Müdürlüğü ile görevlendirilen ekspertiz heyeti  firma işyerinde yapılan inceleme ve belgelerin değerlendirilmesi sonucunda düzenlenen kapasite raporları, prosedür gereğince Odalarca hazırlandıktan sonra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (T.O.B.B) onayı alınmalıdır.

Kapasite Raporu bursa

Yanıltıcı veya haksız rekabete neden olabilecek bilgiler içermemesi büyük önem taşıdığından, hesaplamalarda T.O.B.B. tarafından belirlenen kriterler ve hesaplama yöntemleri esas alınmaktadır.

Kapasite Raporu Nerelerde kullanılır?

 • Sanayi Sicil Belgesi müracaatlarında
 • Yatırım Teşvik Belgesi
 • Resmi ve özel ihalelerde
 • Dahilde İşleme İzin Belgesi
 • Vergi incelemelerinde
 • İmalatçı belgesi alımında
 • Geçici Kabul İzin Belgesi müracaatlarında ve bu belgeler kapsamındaki taahhütlerin kapatılması aşamasında
 • Muhtelif İthalat ve İhracat işlemlerinde
 • Yurtiçi ve yurtdışı kredi teminlerinde
 • Yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılımlarda
 • Tahsisli veya ithalinde tarife kontenjanı uygulanan hammaddelerin temininde
 • Kamunun muhtelif amaçlı incelemelerinde

Kapasite Raporu Danışmanlık Hizmeti

Ali Özer Danışmanlık hizmetleri , firmanızın ihtiyacı olan belgelerden  kapasite raporu hizmeti almak istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz. Eğer sizler de bu belgeyi düzenlemek istiyor ancak bunca zahmete katlanmak istemiyorsanız sizlere danışmanlık hizmeti sunduğumuzu bilmenizi isteriz. Bilmediğiniz mevzuatlar ve yönetmelikler nedeniyle habersiz yere para cezasına ya da hapis cezasına çaptırılmamış olursunuz.

Hangi kurum verir?

Esnaf ve sanatkarların kayıtlı bulundukları Esnaf ve Sanatkarlar Odaları tarafından verilen bir belgedir.

Ücreti Ne Kadardır ? : Rapor düzenleme harcı her yıl Odalar tarafından belirlenen harç tarifesinde belirtilen tutar kadar Odaca tahsil edilmekte olup, ayrıca aşağıdaki TOBB hesaplarına firma adı belirtilerek Birlikçe belirlenen onay harcı yatırılır.

Örnek Raporu Başvuru Formu ve Örnek Kapasite Raporu için bizimle irtibat kurabilirsiniz.

Başvuru Süreci ,  başvurusunda bulunabilmek için, firma üretim yeri veya merkez adresinden en az birinin bağlı olduğu odanın sınırları içinde bulunması ve ilgili odaya üye olunmalıdır. Kapasite Raporu İstek Formu, Odalardan ücretsiz temin edilir. Temin edilen dokümanlar  istek formu doldurularak odaya dilekçe ile başvuru yapılır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Related Posts

Hızlı Arama